22 јули 2015

Кампања - Меѓуетнички и меѓурелигиски соживот

Кампања на Владата на Република Македонија за промоција на меѓуетничкиот и меѓурелигискиот соживот.

Врска до плеј-листата од 18-те публикувани видеоспотови од Кампањата на Владата на Република Македонија за промоција на меѓуетничкиот и меѓурелигискиот соживот, поставена на Јутјуб: