17 ноември 2022

Едукативна работилница во Битола

Денеска (17.11) полициски службеници од Секторот за внатрешни работи Битола реализираа едукативна работилница во основното училиште “Ѓорѓи Сугарев“ во Битола.

Темите на работилницата, инаку одржана со ученици од седмите и осмите одделенија од училиштето, беа посветени на насилството како појава која што во многу ги загрозува токму младите.

Притоа на учениците им беа презентирани факти за појавите, формите и превенцијата од насилство, особено кога се работи за видовите како врсничкото насилство, семејното насилство, насилството на спортски натпревари, насилството преку социјални мрежи. Исто така во рамки на работилницата стана збор и за трговијата со луѓе во која што токму децата се едни од најтаргетираните старосни категории, односно жртви на овој облик на криминал.