03 ноември 2022

Превентивни активности на СВР Скопје

Во рамките на проектот „Безбедност во училиштата“, денеска Одделението за превенција при СВР Скопје заедно со полициски службеници од Полициските станици од општа надлежност Бит Пазар и Гази Баба реализираа превентивни работилници во основните училишта „Васил Главинов“ (општина Чаир) и „Стив Наумов“ (општина Гази Баба).

Двете работилници тематски беа фокусирани на “Видовите насилства и нивно препознавање“, при што пред децата беа презентирани низа суштински информации и практични сознанија околу појавните облици на насилството, како и околу можностите и начините за превенирање на насилството во и надвор од училиштето. Новоформираните училишни Клубови за превенција можат да бидат важен фактор во превенирање на насилството и подигнување на нивото на сигурност и заштита за децата.