24 август 2022

„Слави со срце, не со оружје“- превентивна акција на СВР Скопје во Сарај

Во склоп на заедничката превентивна кампања на МВР и УНДП, во рамките на оперативниот план „Безбедно лето 2022 “ за континуирани превентивни активности на Одделението за превенција при СВР Скопје, вчера (23.08) беше реализирана превентивна активност под мотото – „Слави со срце , не со оружје“ на подрачјето на Полициското одделение Сарај. Целта на активноста е преку афирмацијата на совесното и одговорно однесување на граѓаните при разни прослави и веселби, без употреба на оружје или други пиротехнички материјали, да се подигне степенот на безбедност, но и почитување на законските норми, затоа што употребата на оружје може да има тешки последици , односно директна закана по здравјето и животот на граѓаните.

Активностите, како и претходно во селата Синѓелиќ и Арачиново, и во Сарај се реализираа на повеке локации. пред повеќе угостителски и услужни објекти. Полициски службеници разговараа со граѓаните и им укажуваа за ризиците од употребата на оружјето при прослави и веселби, ги информираа за законските одредби што го санкционираат таквото поведение и секако се говореше за опасностите од употребата на оружјето.

Истовремено, на граѓаните во насока на дополнително едукативно –информативно запознавање им беа делени информативни печатени материјали, а се со цел подигање на нивото на совесност и почитување на позитивните законски регулативи.

На граѓаните, исто така, им беше укажано дека огнометите треба задолжително да се пријават во полициските станици или одделенија на подрачјето на кое се организираат, во зависност од нивната категорија, а организаторите навреме да ги преземат пропишаните превентивни мерки.

Пукањето се санкционира по Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, а глобата за ваков вид прекршок се движи од 200 до 500 евра (член 31). Зависно од последиците, пукањето може да претставува и кривично дело „предизвикување општа опасност“, за кое е предвидена и затворска казна од една до пет години (член 288 од Кривичниот законик). Одделението за превенција при СВР Скопје продплжува со ваквите активности.