17 август 2022

Превентивни активности на СВР Битола во рамки на оперативниот план „Безбедно лето“


На 17.08.2022 година, во временскиот период од 10.00 до 14.00 часот, од страна на полициски службеници од ОВР Прилеп беа преземени мерки и активности по оперативниот план „Безбедно лето" и „Лето без пожари" на подрачјето на Општина Прилеп и на локациите споменик Могила на непобедените, како и патниот правец кој води кон с.Волково, с.Прилепец, с.Селце при што беа поделени летоци со содржина на тема „Шумите се наше најголемо богатство да ги чуваме" и беше разговарано со месното население.

Исто така на 17.08.2022 полициски службеници од Полициското одделение Велушина, по планот „Безбедно лето", „Заштита од пожари" и „Мирна заедница - безбедна заедница", спроведе превентивна активност со делење на летоци и совети до месното население за превенција и заштита од кражби, со посебен акцент за кражбите во куќи и станови.

На 16.08.2022 СВР Битола и Полициската станица Ресен во рамки на оперативниот план „Безбедно лето", спроведоа зајакнати превентивни и оперативни мерки. Во текот на активностите беше разговарано со месното население околу ризиците од палење оган на отворен простор и последиците од него, при што беа поделени и летоци со едукативна содржина.