10 август 2022

Безбедно лето 2022: Превентивна акција на ПО Ропотово за спречување на пожари

Денеска (10.08.2022) од страна на полициски службеници од СВР Битола- Полициско одделение Ропотово, а во склоп на оперативниот план Безбедно лето, за преземање на зајакнати превентивни и оперативни мерки и активности за спречување и откривање на пожари на подрачјето на ПО Ропотово, беше спроведена превентивна акција со цел спречување на пожари. За време на активноста беше разговарано со месното население околу ризиците од палење оган на отворен простор и последици од истиот, при што беа поделени и летоци со едукативна содржина.