24 јули 2022

Превентивна активност на СВР Битола и Полициската станица Демир Хисар

На 24.07.2022, во рамките на проектот „Безбедно лето“, претставници од Полициската станица од општа надлежност Демир Хисар и Отсекот за превенција при СВР Битола со претставници од Ј.П. Национални шуми на подрачјето на Демир Хисар и селата Журче, Сладуево, Прибилци, Бараково, Единаковци, Света и Вардино остварија средби со жителите и им дадоа совети за заштита и зачувување на шумските и останатите површини од пожари, заштита на земјоделско земјиште, ливади, пасишта од пожари, како и препораки за превенција од пожари на отворен простор. Исто така, на жителите им беа поделени и флаери со едукативна содржина.
Со овие активности за заштита од пожари, Отсекот за превенција, координирано со вклучување на сите институции, ќе продолжи во текот на летниот период.