20 јули 2022

СВР Скопје со трибини и средби со граѓани за спречување на нарушување на јавниот ред и мир, превенција на имотни деликти и превенција од пожар

Одделението за превенција при СВР Скопје во рамки на превентивните како дел од превентивната кампања ,,Безбедно лето“ зема учество на трибина на тема „Спречување на нарушување на јавниот ред и мир, превенција на имотни деликти и превенција од пожар“, која се одржа на 20.07.2022 година во периодот од 10.00 до 12.30 часот во Советот на општина Бутел.
На трибината активно учество земаа и градоначалниците од општините Шуто Оризари и Бутел, како и раководителот за јавни дејности од општина Чучер Сандево, сопственици на угостителски објекти, претставници од советите и месните заедници од наведените општини.
Активностите се дел од планот за безбедно лето, сѐ со цел вклучување на локалната заедница во превенирање, спречување и поуспешно решавање одредени појави карактеристични посебно во летниот период.
Ваквите активности продолжуваат согласно утврдената динамика на подрачјето Полициската станица Чаир, полициските одделенија Мирковци и Шуто Оризари преку средби на полициските службеници со граѓани од овие општини.