11 јули 2022

Безбедно лето 2022 – Превентивна активност на СВР Штип за заштита од пожари 

 

На 10.07.2022, во рамките на проектот „Безбедно лето“, претставници од Отсекот за превенција при СВР Штип со претставници од Шумската полиција и претставник на Шумско стопанство - Штип ги посетија селата Калузлија, Прналија, Кучица и викенд населбата „Вртешка“ во Плачковичкиот регион. Притоа, со населението беше разговарано и им беа дадени совети за заштита и зачувување на шумските и останатите површини од пожари, заштита на земјоделско земјиште, ливади, пасишта од пожари, како и препораки за превенција од пожари на отворен простор. Исто така, на жителите им беа поделени и флаери со едукативна содржина.

 

Со овие активности за заштита од пожари, Отсекот за превенција, координирано со вклучување на сите институции, ќе продолжи во текот на летниот период.