30 април 2022

Превентивни активности на СВР Скопје за спречување на меѓуврсничко насилство


Полициските службеници од Одделението за превенција при СВР Скопје како дел од Тимот за безбедност ја реализираа трибината во СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ на тема „Препознавање и спречување на секој вид насилство, особено рано меѓуврсничко насилство - булинг". Во склоп на активностите на Тимот за безбедност на училиштето, беше одржана трибина на тема "Препознавање и спречување на секој вид насилство, особено меѓуврсничко насилство -булинг".

Во организацијата на настанот директно учествуваа учениците Ана Даневска, Моника Нановска и Исра Шабани, а дискусијата ја збогатија ученици од сите наставни години на ова средно медицинско училиште.