13 декември 2021

„Правата и обврските на децата“ – превентивно – едукативен проект на СВР Тетово

Отсекот за превенција на Секторот за внатрешни работи Тетово привршува со практичната реализација на уште еден превентивно-едукативен проект „Правата и обврските на децата“, кој започна кон крајот на минатиот месец. Со овој проект вкупно ќе бидат опфатени околу 2300 ученици во деветто одделение од основните училишта на поширокото тетовско-гостиварско подрачје, кои следат настава на македонски, албански и турски јазик.


На посебни часови, стручно обучени полициски службеници поблиску ги запознаваат учениците со нивните права, но и со обврските кон самите себе, семејствата и општеството, како и со законските импликации доколку се инволвираат во малолетничка деликвенција или други форми на девијантно и асоцијално однесување. На часовите, исто така, учениците интерактивно се интересираат, прашуваат и добиваат конкретни одговори околу темата и за други теми и прашања од безбедносна природа и карактер. Целта на проектот е највозрасните основци непосредно да бидат информирани за нивните права и општествени, односно законски определени обврски, но и за ризиците кои ги носат разните пороци и прекршувања на законската регулатива.