28 декември 2020

СПАСОВСКИ: ГРАЃАНИТЕ НА 0800-00-201 ДА ПРИЈАВАТ ТАМУ КАДЕ ШТО ЌЕ ИМА ОРГАНИЗИРАНИ НАСТАНИ И ПРОСЛАВИ