04 февруари 2016

СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА 2016-2020

Проект финансиран од ЕУ за „Понатамошна институционална надградба и градење на капацитетите на полицијата во областа на граничното управување, работата на полицијата со заедницата и борба против организираниот криминал

 

 

aaaaaaaa 
Македонска верзија   English version