25 јуни 2020

Министерот за внатрешни работи Чулев во работна посета на ОВР Прилеп

 Министерот за внатрешни работи, Наќе Чулев денеска во рамки на своите работни активности  оствари работна посета и  одржа работен состанок со раководството на ОВР Прилеп. На состанокот, од страна на раководството на ОВР Прилеп, министерот  беше информиран дека безбедносната состојба на подрачјето  е стабилна и стапката на криминалитет  бележи намалување, освен во областа на семејното насилство каде има благо зголемување на бројот на кривични дела.  Во однос на справувањето со пандемијата од коронавирусот од страна на ОВР Прилеп во континуитет се преземаат мерки и активности кои се насочени кон контрола на почитување на Одлуките на Владата, а со цел заштита на здравјето на граѓаните.Во вториот дел од состанокот акцент беше ставен на одржувањето на претстојните предвремени парламентарни избори, каде што од страна на министерот Чулев беше укажано дека тој цврсто стои на ставот дека е потребно министерството за внатрешни работи да постапува неселективно и професионално и да ги преземе сите неопходни активности насочени кон обезбедување на услови за одржување на фер и демократски избори, пособено во делот на спречување на изборни нерегуларности.  Во таа насока, од раководството на ОВР Прилеп беше посочено дека се подготвени и преземаат мерки за непречено  спроведување на изборниот процес.

На работниот состанок стана збор и за две кривични пријави кои од страна на ОВР Прилеп се поднесени до Основното јавно обвинителство.

Првата, кривичната пријава е поднесена против две лица З.Г во својство на генерален директор и неговиот стручен соработник В.К вработени во Еурокомпозит од Прилеп, претпријатие кое е во државна сопственост и истата се однесува кривично дело злоупотреба на службената положба. Имено, тие со намера да извлечат пари од сметката на фирмата без консултација со службите во правното лице и одборот на директори пристапиле кон наводна реализација на договор во вредност од 1.725.000 евра за испорака на 15.000 рударски шлемови за фирма во Гана и по цена повеќекратно повисока од реалната.  Конкретниот договор за извршување на услугите не е евидентира во архивата на претпријатието и целосната коресподенција се одвивала преку приватните е-маил адреса на одговорните лица во претпријатието. Со ова тие нанеле штета на буџетот на претпријатието за повеќе од 3 милиони денари.

Втората кривична пријава е поднесена против три лица и тоа раководителот на ЈП  Македонски шуми  П ШС ,,Црн Бор,, Прилеп, К.Б и двајца референти Р.Л И К.М. Истите со пречекорување на границите на своите службени овластувања, односно со неизвршување на својата службена должности и со пропуштање на должен надзор овоможиле извоз на 157 метри кубни огревни дрва – прва гласа, а издале испратници спротивно на договорот за купопродажба на огревни држа, како остатоци во сеча – отпад со што нанеле штета во буџетот на јавното претпријатие.

Справувањето со криминалот и корупцијата е во фокусот на Министерството за внатрешни работи и во таа насока и во иднина ќе бидат преземени мерки за целосно и неселективно спроведување на законот и казнување на сите оние кои со своите активности ја прекршиле законската регулатива, заклучи Чулев.