26 јуни 2020

Комората за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит

 Комората на РСМ за приватно обезбедување организира:

  • Полагање на стручен испит за ФИЗИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на: 03.07.2020 год. со почеток во 16.00 ч.
  • Полагање на стручен испит за ТЕХНИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на: 10.07.2020 год. со почеток во 16.00 ч.