04 мај 2020

Превентиви мерки на Отсек за превенција про СВР Куманово

На 04.05.2020 година од страна на Отсек за превенција во соработка со Општински штаб за заштита и спасување Куманово на повеќе локации на Општина Куманово превентивно превземаше мерки со делење на зaштитни маски и укажување на граѓаните за почитување на одлуки на Владата на РСМ кои се однесуваат на носење на заштитна опрема, со цел спречување на ширење на вирус Ковид 19, но и заштита на личното здравје и здравјето на своите најблиски.

Активностите околу превентивната заштита на граѓаните за Ковид 19 продолжуваат и во понатамошниот период