11 декември 2019

СВР Струмица го одбележа Денот на полициската превенција

 

Отсекот за превенција при СВР Струмица, по повод Денот на полициската превенција, денеска реализираше активности во партнерство со Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата Струмица и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата,  во рамките на кампањата „Безбедни училишта - безбедни првачиња“ и проектот „Безбедно од домот до училиштето“. Имено, во три основни училишта, и тоа: „Св.Кирил и Методиј“ с.Дабиља, „Маршал Тито“ и „Никола Вапцаров“ на околу 200 дечиња им беа поделени флуоросцентни елечиња, а истовремено беше спроведена и презентација преку која првачињата од страна на полициски службеници беа запознаени со сообраќајните знаци,  правила и прописи.