29 ноември 2019

Кампања „Конечно правда“

 

Кампањата „Конечно правда“ има за цел подигање на јавната свест за донесување на законот за надомест за жртви на кривични дела и ќе се спроведува од периодот од ноември 2019 година, до средината на декември 2019 година.