06 ноември 2019

Кампања „Конечно правда“

 

Кампањата „Конечно правда“ има за цел подигање на јавната свест за донесување на законот за надомест за жртви на кривични дела и ќе се спроведува од периодот од ноември 2019 година, до средината на декември 2019 година.

Официјално, кампањата ќе започне со објавување на првото промотивно видео од серијата промотивни видеа. 

Сметаме дека компензацијата е од огромно значење за жртвите на трговија со луѓе,  вклучете се во борбата и бидете дел од кампањата „Конечно правда“!