Документи

Работно време на шалтерите на Управните служби при МВР во Скопје

 Работно време на шалтерите во  МТВ, Беко, Ѓорче Петров, Бутел и Драчево  е секој работен ден од 08,00 до 16,00 часот