Документи

Работно време на шалтерите на Управните служби при МВР во Скопје

   Oд 28.05 (четврток), секој работен ден од понеделник до петок , работното време во седиштето на  Одделението за управни работи Скопје  во МТВ  како и дисперзираните канцеларии во ,,Беко,, и ,,Ѓорче Петров,, ќе биде со почеток од 07.30 часот до 20.00 часот, додека во дисперзираните канцеларии за управни работи  во ,,Бутел,, и  ,,Драчево,, работното време од понеделник до петок ќе биде од 10.00 до 18 .00 часот.