Документи

Видови барања предвидени со законот за оружје

Контакт информации 
Ибраим Беќири  помошник министер во Оддел за граѓански работи   
        
Стандард за доставување (Временски рок)    
управни работи


НАПОМЕНА:Полињата во уплатницата означени со XXX се пополнуваат со кодот на Вашата општина.