20 јуни 2023

Излезе осмиот број од меѓународното научно списание „Безбедност“

Почитувани припадници на Министерството за

внатрешни работи,

Почитувани читатели,


Со особено задоволство и го претставуваме на стручната и на научната јавност новиот осми број на возобновеното меѓународно научно списание на Министерството за внатрешни работи „Безбедност“.

Исполнувајќи ја нашата основна визија – да придонесеме во изградбата на современа полициска служба која ќе биде гарант на безбедноста и стабилноста на нашата држава, но и препознатлив и

доверлив парнет на меѓународната заедница, полиција во која работат посветени и мотивирани полициски службеници, ја поврзување науката и практиката за да ги извлечеме најдобрите можни препораки за секојдневното полициско работење, но и да ги прикажеме реалните бројки и фактите за полицијата во општеството.

Се надевам дека и со овој број, како и со секој нареден број на МНС „Безбедност“ ќе успееме да го привлечеме Вашето внимание и со нетрпение ги очекуваме Вашите предлози, сугестии и коментари.


Срдечено,


Проф. д-р Никола Дујовски

Главен и одговорен уредникПревземи го списанието во PDF

Погледни го списанието како е-book