Вести

19 декември 2017

Правни лица кои вршат приватно обезбедување за сопствени потреби-Одговор на барање за слободен пристап до информации од јавен карактер од 29.11.2017

 

Правни лица кои вршат приватно обезбедување за сопствени потреби

број
 
 
Правно лице
 
 
1
 
 
ЈП СТУДЕНЧИЦА
 
 
2
 
 

ТУТУНСКИ КОМБИНАТ - Прилеп

 
 
3
 
 
НАРОДНА БАНКА НА РМ
 
 
4
 
 
АЛКАЛОИД АД
 
 
5
 
 
ЈКП ДЕРВЕН
 
 
6
 
 
ЈСП СКОПЈЕ
 
 
7
 
 

ПЗУ КЛИНИЧКА БОЛНИЦА СИСТИНА

 
 
8
 
 
МАКПЕТРОЛ АД
 
 
9
 
 

ЈП МЖ - ИНФРАСТРУКТУРА

 
 
10
 
 
МЖ - ТРАНСПОРТ
 
 
11
 
 
ПАЛТЕКС АД
 
 
12
 
 
ФЕРШПЕД
 
 
13
 
 
ВЕРОПУЛОС
 
 
14
 
 
ДУТУ  К.А.К  ДООЕЛ
 
 
15
 
 

ГРАДСКИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР

 
 
16
 
 
ЈП ДЕПОНИЈА ДРИСЛА
 
 
17
 
 

ГЕРОНТОЛОШКИ ЗАВОД 13 НОЕМВРИ

 
 
18
 
 
КОМУНА АД
 
 
19
 
 
ТЕХНОМЕТАЛ ВАРДАР
 
 
20
 
 
ДПИГ ТГС  ТЕХНИЧКИ ГАСОВИ
 
 
21
 
 
МАКЕДОНИЈАТУРИСТ
 
 
22
 
 
АД МЕПСО
 
 
23
 
 
АД БУТЕЛ
 
 
24
 
 
ФЗЦ 11 ОКТОМВРИ
 
 
25
 
 
ЈП СТРЕЖЕВО
 
 
26
 
 

ЈЗУ ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА

 
 
27
 
 

ТАВ МАКЕДОНИЈА АЕРОДРОМ АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ

 
 
28
 
 
АД ЕЛЕМ
 
 
29
 
 
ДПТУ ДРОГА КОЛИНСКА
 
 
30
 
 
ДЕТОНИТ ДООЕЛ
 
 
31
 
 

ЈП КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

 
 
32
 
 
АД ЖИТО ЛУКС
 
 
33
 
 
ЈП МАКЕДОНСКИ ШУМИ
 
 
34
 
 
ЈП ИСАР
 
 
35
 
 
МАВИС
 
 
36
 
 
ЕМО
 
 
37
 
 
ПИ ВИТАМИНКА
 
 
38
 
 

11 ОКТОМВРИ - ЕУРОКОМПОЗИТ

 
 
39
 
 
ВАСИДОРА ДООЕЛ
 
 
40
 
 
АД ТАЈМИШТЕ
 
 
41
 
 
АК ЏУМАЈЛИЈА
 
 
42
 
 
ЈП ВОДОВОД
 
 
43
 
 
ЈП КОМУНАЛЕЦ
 
 
44
 
 
АД МЕТАЛЕЦ
 
 
45
 
 
ЗИК ПЕЛАГОНИЈА
 
 
46
 
 

ПОЛЕДЕЛСТВО- ЕРЏЕЛИЈА

 
 
47
 
 
МИК
 
 
48
 
 
ЦЕМЕНТАРНИЦА УСЈЕ
 
 
49
 
 

УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 
 
50
 
 
ДПЧ БАРГАЛА
 
 
51
 
 

ДППМ АГРИА-ГРУП  ДОО

 
 
52
 
 
АД ТЕТЕКС
 
 
53
 
 
ДПТ НОЕЛ - ПЛУС
 
 
54
 
 

ДПТ НОЕЛ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ

 
 
55
 
 
СТОПАНСКА БАНКА АД
 
 
56
 
 

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД

 
 
57
 
 
ЈУ ЗООЛОШКА ГРАДИНА
 
 
58
 
 

АД ТРАНСКОП - ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ

 
 
59
 
 

МПИ ЖИТОКАРАОРМАН АД

 
 
60
 
 

ТДПТУС СТИВ 2007 ДООЕЛ

 
 
61
 
 
ДПТУ АЛЕАНТ ДООЕЛ
 
 
62
 
 
ГРАД СКОПЈЕ
 
 
63
 
 
АД СОВРЕМЕН ДОМ
 
 
64
 
 
ДППУ РУЛЕ ТУРС
 
 
65
 
 
АД ЈАКА - 80
 
 
66
 
 

Државен ученички дом МИРКА ГИНОВА

 
 
67
 
 
ДПТУ СКОПСКИ ЛЕГУРИ
 
 
68
 
 
МАКЕДОНИЈАЛЕК
 
 
69
 
 

ЈУ НАЦИОНАЛЕН ПАРК ПЕЛИСТЕР

 
 
70
 
 
ЈП МАКЕДОНИЈАПАТ
 
 
71
 
 
ЕВН МАКЕДОНИЈА
 
 
72
 
 
ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА
 
 
73
 
 
АД МАКЕДОНСКА ПОШТА
 
 
74
 
 
ДОЛИНА НА НИКЕЛОТ
 
 
75
 
 
ДОЛИ СИЛФОР ДООЕЛ
 
 
76
 
 

Ф-ка ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА

 
 
77
 
 
ДУТУ ЊУ СТАР 06
 
 
78
 
 
ДПТМК ОКИТЕКС АД
 
 
79
 
 

ЈУ-ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР

 
 
80
 
 
СЛАВИЈА ДОО
 
 
81
 
 
ЦОУ САНДЕ ШТЕРЈОСКИ
 
 
82
 
 

ДПУС ХИСАР ТУРИЗАМ ДООЕЛ

 
 
83
 
 
АД АРЦЕЛОРМИТТАЛ
 
 
84
 
 

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 
 
85
 
 
ДПУ ОВЧЕПОЛКА ДОО
 
 
86
 
 
ЈКП КОМУНАЛЕЦ
 
 
87
 
 

РАФИНЕРИЈА НА НАФТА ОКТА

 
 
88
 
 

ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

 
 
89
 
 

ДУПТ РОБИ ИНЖЕНЕРИНГ

 
 
90
 
 
ДГТТ ТРАНСМЕТ ДОО
 
 
91
 
 

Ј.П ЧИСТОТА И ЗЕЛЕНИЛО

 
 
92
 
 

АД за изградба и стоп. Со стамб. И со деловен простор од значење за Републиката

 
 
 
93
 
 

АД ПЕЧАТНИЦА КИРО ДАНДАРО

 
 
94
 
 
Штедилница МАК. БС
 
 
95
 
 
ЕЛЕКТРОВОДОМОНТ АД
 
 
96
 
 
ЈКП ПРОЛEТЕР
 
 
97
 
 
ЈПВ ЛИСИЧЕ
 
 
98
 
 
АД ИНТЕРПРОМЕТ
 
 
99
 
 
МАРИЈА ТРЕИД ДОО
 
 
100
 
 
ПАЛМА ТРАДЕ ДООЕЛ
 
 
101
 
 

ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА БОРКА ТАЛЕСКИ

 
 
102
 
 

ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ПРИЛЕП

 
 
103
 
 
ЈКП ПАЗАРИ
 
 
104
 
 
ЈАСЕН
 
 
105
 
 

ТРАНСЕК УСЛУГИ ДООЕЛ

 
 
106
 
 

Ф-ка за кабли ФКН ДООЕЛ

 
 
107
 
 
ЛАМИНАТИ КОМ ДОО
 
 
108
 
 

ГРАДЕЖЕН ИНСТИТУТ МАКЕДОНИЈА АД

 
 
109
 
 
ПЛАВАЈА ПО
 
 
110
 
 

СОУГ ЈОСИП БРОЗ ТИТО

 
 
111
 
 
ЈП ВОДОВОД  - Куманово
 
 
112
 
 
БЕЛМАР
 
 
113
 
 
БУШИ ФАШИОН ДООЕЛ
 
 
114
 
 

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИНА БАЛКАН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ

 
 
115
 
 
РАД-КОМ ДООЕЛ
 
 
116
 
 
МОДА АД
 
 
117
 
 

ВОДОСТОПАНСТВО КУМАНОВСКО-ЛИПКОВСКО ПОЛЕ

 
 
118
 
 

ОПШТА БОЛНИЦА КУМАНОВО

 
 
119
 
 
ЕУРО АКТИВА ДОО
 
 
120
 
 

ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА СВИССЛИОН

 
 
121
 
 
РЕЏИА  ДОО
 
 
122
 
 

ЈПКД КОМУНАЛЕЦ Кичево

 
 
123
 
 

ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ Страшко

 
 
124
 
 

ЈП ПАРКОВИ ИЗЕЛЕНИЛО

 
 
125
 
 
КАРА  АД СКОПЈЕ
 
 
126
 
 
РЕПЛЕК ФАРМ
 
 
127
 
 

АД за стопанисување со деловен простор во државни сопственост – Скопје

 
 
128
 
 
КИНЛЕВИ ЛТД БВИ
 
 
129
 
 

АД Д-Р ПАНОВСКИ Скопје