ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ

ГОРАН НИКОЛОВСКИ

Датум и место на раѓање: 24.10.1967 година во Скопје

Образование:

 

 1991  дипломира на Факултетот за безбедност -  Скопје

Работно искуство:

 Професионална кариера:

 

1992  - 1997                                      оперативен работник во УБК (ДБК)

 

1997  - 1998                                      началник на Сектор во УБК

 

1998  - 1999                                      главен инспектор во УБК

 

1999  - 2001                                      главен инспектор по контраразузнавање во УБК

 

2001 - 2013                                       началник на Сектор за контратероризам

 

2013 - 2015                                       началник на Оддел за контраразузнавање

 

2015 – 2017                                       помошник директор за контраразузнавање

 
 

 

 

 Обуки/ Конференции

 

 

 

Учествувал на голем број конференции/ семинари /обуки од областа на контратероризмот и контраразузнавањето во земјата и странство.

 
 
 

Јазици

 

 

 

 

Одлично познавање на англиски јазик.
 
 
Вкупно нето плата: 89.159,00 денари