ДИРЕКТОР НА УПРАВАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КОНТРАРАЗУЗНАВАЊЕ

Датум и место на раѓање:

Образование:

 

 

Работно искуство: