Листа на СВР-а со ПС од ОН 
Полињата означени со * се задолжителни.

Пријава за македонски државјанин


До МВР:*
Вид сместување:* (Хотел, мотел, одмаралиште, камп, приватен смештај)
ул.* бр.*
Соба бр.*
Име:*
Презиме:*
Роден-а Ден, месец и година:*
Место, општина Држава:*
Постојано место на живеење(адреса):*
Рег. број на л.карта и кој орган ја издал:*
Дата и час на сместување:*  : 
Е-пошта:*
Забелешка:

 

 
Име и презиме на корисникот
на услугата
  Име и презиме на портирот -
станодавецот