Исчезнати

Препораки што можат да помогнат во случаи на исчезнати лица
 • Доколку некое лице исчезне, контактирајте ги сите кои би можеле да го знаат местото на престој на исчезнатото лице.
 • Соработувајте со полицијата, дајте ги сите информации за пријателите и роднините на исчезнатото лице, местата кои често ги посетува, здравствената состојба или начин на однесување во блиското минато
 • Споделете ги карактеристичните размислувања на исчезнатото лице, неговите видувања за идни планови
 • Не сокривајте информации од полицијата, бидете достапни - Обезбедете фотографија и дозволете и на полицијата да ја сподели со јавноста.
 • Обратете се во најблиската полициска станица, полицискиот службеник за прифат или инспекторот по потраги ќе ги земе сите податоци кои се потребни
 •  Водете грижа за лицата кои имаат здравствени проблеми и страдаат од болести заради кои ја губат способноста за осознавање, не ги оставајте без придружба и надзор.
 • img

  Дане Милев

                  Дане Милев  татко Трајко, роден 03.11.1968 година во Радовиш,  живее во с.Конче. Исчезнат е на ден 19.05.2022 година од Радовиш. Опис: Висок 170см,тежина 80кг. црна коса-прокелав, затворено лево око,на десната веѓа има белег од операција . Облечен во сини фармерки,црна кошула,црна јакна,капа и црни патики.

 • img

  Виолета Крстевска – Јаневска

   

  Виолета Крстевска – Јаневска татко Павле, родена 02.08.1961 година во Скопје каде и живее во Општина Кисела Вода на ул. Славка Динкова  бр. 44А. Исчезната е на ден 22.03.2022 година. Опис: Висока 166см 52кг. црвена коса малку побелена, зелени очи и со израсток на десна страна до устата. Облечена во црн капут, тегет тренерки, тегет дуксер и црни чевли.       

 • img

  Иванова Рада

   


  Иванова Рада татко Веселин родена 08.04.1938 година во с.Главовица, Кочани, а живее во с. Видовиште, ул.Стоимен Ангелов бр.46, општина Зрновци. Исчезната на 03.03.2022 год. од с.Волково, Скопје.

  Висока е околу 160 сантиметри, слаба развиеност, коса бела,очи црни.Облечена во џемпер вишна боја, плави тренерки, носи шамија на главата.Лицето има деменција, а се движи искривено со помош на штаки.

 • img

  Џoбески Петар

   

   

   ЏОБЕСКИ ПЕТАР татко Стојо роден 18.08.2011 година во Прилеп каде и живее на ул.Врањска бр.28. Исчезнат на 25.02.2022 год. во с.Врпско, Прилеп.

  Висок е околу 140 сантиметри, проценета тежина 35 килограми, коса плава,очи црни. Облечен во тренерки, тенко блузиче, џакет и детски чизми .Лицето е со ментална попреченост.

   

   

 • img

  Милев Никола

   

   

    MИЛЕВ НИКОЛAроден 19.02.1994 година   .

  Исчезнат на 18.11.2021година во Струмица

 • img

  Љумани Исљам

    ЉУМАНИ ИСЉАМ

    роден 19.02.1992година

  Исчезнат на 21.03.2021г. во с.Крани - Ресен

                                                          

 • img

  Цветанка ѓоргиевска

   Цветанка ѓоргиевска

  родена 22.04.1942

  Исчезната на 02.04.2021 

  Место на исчезнување село Конопница,Крива Паланка

 • img

  Идиќ Елиф

  Идиќ Елиф од татко Едиф мајка Сабина родена 24.07.2015 год. во Куманово каде и живее. Исчезната на 25.08.2022 год. од домот на нејзината мајка во Куманово. Висина 100 см, тежина 23 кг. Со кратка кафена коса и кафени очи.

   

 • img

  Сабединовска Сабина

  Сабединовска Сабина од татко Дестан мајка Балкза родена 24.06.1990 година во Куманово, каде и живее. Исчезната на 25.08.2022 год. од својот дом во Куманово. Висина 165 см, тежина 55 кг. Со долга црна коса и кафени очи.  

 • img

  Костовски Крсто


          Костовски Крсто

          род.17.11.1937година

          Исчезнат на 01.09.2020г. во Скопје.

 • img

  Марија Брзакова

   БРЗАКОВА МАРИЈА   родена 05.04.1991г.

  Исчезната на 18.01.2020г. од с.Босилово - Струмица

 • img

  Тодоровска Цветанка

   Тодоровска Цветанка род.11.04.1933г

   исчезната на ден 24.03.2015г во Велес

 • img

  Стојанов Ангел

  Стојанов Ангел  род. 31.03.1987г

  исчезнат на ден 07.03.2012г во Велес

    

 • img

  Зекирова Елвида

   Зекирова Елвида род.06.03.1939г

 • img

  Атанасов Борис

   Атанасов Борис род 24.01.1943г

  исчезнат на ден 10.06.2014г во Велес

   

 • img

  Арсоска Ицана

   Арсоска Ицана  род. 10.04.1964г

  исчезната на ден 22.03.2012г во Велес

 • img

  Ќимов Кирил

  Ќимов Кирил род. 31.12.01.1949г

  исчезнат на ден 22.09.2014г во Велес

 • img

  БОЖИНОВ СТОЈЧО

  БОЖИНОВ СТОЈЧО

  род.02.04.1959г. во Кочани, каде и живее.

  Исчезнат на 30.03.2018година

 • img

  СЕРАФИМОВ САШКО

     СЕРАФИМОВ САШКО

     од.29.04.1976г. живее во с. Оризари - Кочани.

    Исчезнат на 01.02.2017

 • img

  ПЕТРОВ ПЕРО

  ПЕТРОВ ПЕРО

  род.02.07.1973г во Кочани, каде и живее.

   Исчезнат на 26.08.2011година

 • img

  БОГАТИНОВ СПАСО

   БОГАТИНОВ СПАСО
  роден 11.05.1943 во с.Сопот Свети Николе каде и живее

 • img

  ИЛИЈЕВСКИ СЛОБОДАН

   ИЛИЈЕВСКИ СЛОБОДАН

  род.24.08.1963г. во Куманово

  Исчезнат на 01.09.2015година 

 • img

  ЕМРУЛИ СЕДАТ

   ЕМРУЛИ СЕДАТ

   род.25.11.1986г.

   живее во с.Сенокос Гостивар

 • img

  ДИМИТРИЕВСКИ РУСОМИР

   ДИМИТРИЕВСКИ РУСОМИР

  род.03.06.1936г. во с. Бељаковце-

  Куманово каде и живее.

 • img

  АЛЕКСИЕСКИ РИСТЕ

   АЛЕКСИЕСКИ РИСТЕ

   род.29.01.1968г. живее во

  с. Мешеишта – Охрид.

 • img

  ГЕОРГИЕВА ЛИЉАНА

   ГЕОРГИЕВА ЛИЉАНА

  род.01.09.1959г во Берово каде и живее.

 • img

  ЈАНКОВ ЃОРЃИ

   ЈАНКОВ ЃОРЃИ                               

  род.15.11.1941г. живее на ул.Едвард Кардељ бр.4а-3 Кавадарци

 • img

  ЧОЛЕВСКИ БЛАГОЈ

  ЧОЛЕВСКИ БЛАГОЈ

   род.23.03.1978г. во Битола каде и живее.

 • img

  ЈОВАНОВСКИ АЦО

   ЈОВАНОВСКИ АЦО

  роден 02.03.1970 во с.Саса Делчево каде и живее

 • img

  МАРИНА АРСОВА


  род.06.11.1983година во Кочани,
  со адреса на живеење на ул. Бул.ЈНА бр.13/7 во Штип
  Исчезната на ден 29.12.2015година

   

 • img

  ВЕЛКОСКИ БЛАГОЈA

   

  род.13.10.1954г. во Прилеп, каде и живее.

  Исчезнат на 25.01.2014година

 • img

  РИСТОВСКА ОЛГA

   РИСТОВСКА ОЛГA

  род.21.03.1941г.

  живее во с.Кркља- К.Паланка

  Исчезната на27.03.2013година
   

 • img

  ПРОДАНСКИ ГЛИГОР

  ПРОДАНСКИ ГЛИГОР

  род.08.03.1964г.

   живее во Радовиш

  Исчезнат на 29.06.2016година  
   

 • img

  НИКОЛОВ АЦО

    НИКОЛОВ АЦО


   род.26.01.1968г , 

  живее на ул Добри Даскалов бр.17 Кавадарци

   Исчезнат на 07.03.2014г.
   

 • img

  МУСТАФАИ УМЕР

   МУСТАФАИ УМЕР
    род.05.06.1935г
    живее во с. Биџево Струга
    Исчезнат на 15.07.2016година

 • img

  МИТРОВСКА ДУШАНКA

  МИТРОВСКА ДУШАНКA

  род.17.03.1945г. во Куманово, каде и живее.
   

  Исчезната на 27.08.2016година
   

 • img

  KОЛЕВ ПАВЛЕ

    KОЛЕВ ПАВЛЕ
    род.18.06.1943г.
    ивее на ул .М.Џ.Џикот бр.93 Кавадарци
    Исчезнат на 17.01.2012година
   

 • img

  КАДРИЈА ЗЕЌАВЕТЕ

   КАДРИЈА ЗЕЌАВЕТЕ

     род.23.04.1997г. во Куманово, каде и живее.

  Исчезната на 13.03.2015година                                             

   

                            

 • img

  АНДОНОВА ЉУБИЦА

   АНДОНОВА ЉУБИЦА

   род.01.03.1933г. живее во с. Оризари – Кочани

  Исчезната на 28.02.2017година

 • img

  НИКОЛОВСКИ ТРИПУН

  НИКОЛОВСКИ ТРИПУН   т. Цветан  м.Достана

  роден 12.02.1960 година  - Долно Соње

  живее  Долно Соње 8/23

  исчезнат 01.10.2013

 • img

  ГЕРАСИМОВСКА БИСЕРА

  ГЕРАСИМОВСКА БИСЕРА

  ГЕРАСИМОВСКА БИСЕРА  т.Владимир м.Гордана

  роден 11.07.1999 година  - Скопје

  живее  во Скопје -  ул „Воин Драшкоци“25 А

  исчезната 15.07.2014

 • img

  КАКРУКИ ЕМЕЛ

  КАКРУКИ ЕМЕЛ   т. Суљеман м.Атифа

  роден 13.03.1975 година  - Скопје

  живее  Емин Дураку 1/4-15

  исчезната 22.10.2015

 • img

  ГОРАН АТАНАСОВ

   

  ГОРАН АТАНАСОВ т.Страшо м.Стојна

  роден 10.06.1978 година  - Скопје

  живее  во Скопје -  бул „Авној“22-34

  исчезнат 26.06.2012

 • img

  АЛИЛИ СЕЈДУЛА

  АЛИЛИ СЕЈДУЛА   т. Нуи м.Фете

  роден 13.06.1976 година  - Скопје

  живее  Дижонска 006б

  исчезнат 12.07.2014

 • img

  КУРТИШ АРИФЕ

  КУРТИШ АРИФЕ  т.Осман м.Мефере

  роден 07.01.1998 година  - Скопје

  живее  во Студеничани  -  ул 1Б бр 12

  исчезната 05.11.2017

 • img

  МИТРЕВСКИ САШО

  МИТРЕВСКИ САШО т. Панто м.Ангелина

  родена 30.11.1973 година  - Скопје

  живее  Владимир Комаров 14/4-1

  исчезнат 15.12.2011

 • img

  ГЕОРГИЕВ ДРАГАН

  ГЕОРГИЕВ ДРАГАН  т.Бранко м.Јелена

  роден 21.11.1953 година - Ниш

  живее - Скопје ул.Фрањо Клуз 24-2

  исчезнат 30.06.2014

 • img

  РАИМИ ЕДОН

   РАИМИ ЕДОН

  19.06.1988 година Скопје
  исчезнат  2018 година

   

 • img

  ФЕЈЗУЛА ЕЛИФ

  ФЕЈЗУЛА ЕЛИФ

  28.03.2015 година Скопје
  исчезната  2016 година

   

 • img

  РАИМИ РЕЏЕП

   

  РАИМИ РЕЏЕП  т.Шабан м.Зевади

  роден 01.04.1945 година  - Бујановац

  живее  во Скопје -  ул „Ресенска“10/2-2

   исчезнат 26.08.2014

 • img

  ПАЛАСКОВ ОРДЕ

   ПАЛАСКОВ ОРДЕ   т.Благоја м.Ленка

  р.16.08.1973 година Скопје
  ул.Хо Ши Мин бр.41/б
  исчезнат на 24.08.2018 год.

   

 • img

  Мишев Петре

            Мишев Петре  род. 11.02.1947г

        исчезнат на ден 30.10.2009г во Велес

   

 • img

  Митковски Стојан

      Митковски Стојан род.23.05.1954г

      Исчезнат 03.08.2004 - Велес

      

 • img

  Зеќир Имероски

  Зекир Имероски, т.Азем род.01.07.1940 г. во с.Лисицани,
  на 05.11.2015 г. во ПС Кичево лицето е пријавено за исчезнато од 03.11.2015 г. околу 18,00 часот во Кичево.
  Личен опис: Лицето е на возраст околу 75 г. висина 160 см, средно развиен, облечен во темно сивкасто палто, темно сини платнени пантолони, црвена блуза, црни кондури и зелена плетена капа на главата. Лицето е со нарушено здравје !

 • img

  Џеладини Ренат

  Џеладини Ренат роден 11.08.1999 г. во Куманово каде и живее. Опис: Висок 165см, со кратка црна коса,облечен во црна маица, долни црни тренерки и зелени гумени чизми. Исчезнат на 09.08.2014 г. во Куманово.

   

   

 • img

  Мирсада Хелдовиќ

  Родена 18.02.2005 година од т.Насер м. Бајрамша во Куманово каде и живеела на ул.Октомвриска револуција бб.Во моментот на исчезнувањето на 12.04.2010 година била облечена црвена блуза,сини фармерки и црни патики.

 • img

  Митат Ибраими

  Роден 01.10.2002 година од т.Селајдин м.Јелдзе во с.Средно Коњари – Скопје каде и живеел.Во моментот на исчезнување на 19.03.2010 година бил облечен во горна зелена тренерка,плави фармерки и кафеави чизми.

 • img

  Дане Мемеди

  Роден 04.12.2005 година од т.Драган м. Марина во Куманово каде и живеел на ул.Средорек бр.114. Во моментот на исчезнување на 27.03.2010 година бил облечен во бели сомотски пантолани и шарен дуксер.

 • img

  Веле Дојчиновски

  Веле Дојчиновски роден 06.03.1960 година во с.Тресонче а живеел во с.Ростуше Гостивар. Опис: висок 175см, црна коса. Исчезнат на 25.04.1992 година

 • img

  Џелал Весели

  Џелал Весели роден 20.07.1958 гопдина во с.Беловиште Гостивар каде и живеел. Опис: висок 170см , црна коса, ментално болен. Исчезнат на 21.04.2007 година во Гостивар.

 • img

  Џелил Османи

  Џелил Османи роден 01.07.1984 година во с.Дуф Гостивар каде и живеел. Опис: висок 175см, кафена коса. Исчезнат на 03.07.2001г. во Гостивар

 • img

  Трајанос Пападимитриу

  Трајанос Пападимитриу роден 01.01.1930 година во Гуменџа Грција а живеел во Гостивар. Опис: висок 170см, седа коса, склеротичен. Исчезнат на 15.12.2003 година во Гостивар.

 • img

  Велимир Дамјановски

  Велимир Дамјановски роден 11.10.1945 година во Гостивар каде и живеел. Опис: Висок 175см, црна коса, душевно болно лице. Исчезнат на 20.06.2001 година.

 • img

  Фикри Исмаил

  Фикри Исмаил род. 15.03.1956 година во Охрид каде и живеел. Исчезнат на 08.12.2002 година во Гостивар.

 • img

  Салиу Саљи

  Саљи Салиу роден 01.06.1947 година во с.Ларце Тетово каде и живеел. Опис: висок 165см, кафени очи, и кафена коса. Исчезнат на 23.10.1999г. во Тетово.

 • img

  Зибери Абдилбари

  Зибери Абдилбари род.07.12.1954 година во Тетово каде и живеел. Опис: висок 165см, црна коса, ментално болен.Исчезнат на 20.10.2005 година во Тетово.

 • img

  Бети Грнчаровска

  Бети Грнчаровска родена 21.01.1968 година во Тетово каде и живеела. Опис: висока 175см., црна коса, протеза на заби. Исчезната на 12.08.2007г. во Скопје

 • img

  Вељко Стојановски

  Стојановски Вељко роден 02.04.1951 година во Скопје каде и живеел. Опис: висок 175см; смеѓа коса. Исчезнат на 28.04.2010 година во с.Вратница Тетово.