Слободен пристап до информации

  

Согласно обврските што произлегуваат од  чл.  8  од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (сл. весник на Република Македонија бр. 13/2006), кој почна да се применува  на  1 септември 2006 година, имателот на информации - МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ на Република Македонија, за службено лице кое ќе посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер, го определува следново лице:

ЈОВАН ПЕШЕВСКИ

МИНИСТЕРСТВО  ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ул. „ Димче  Мирчев„ бр.9, Скопје

 

тел.    02/ 314 3296   mvrjavnost@gmail.com

 

             

    
 
 

 
Листа на информации од јавен карактер со кои располага министерството за внатрешни работи
 

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на РСМ“ бр.101/2019)


Барање за пристап до информации од јавен карактер
 

Потврда за прием на барање
 

Образец на жалба
 

Потврда за прием на жалба
 

Одлука за утврдување на надоместок за материјалните трошоци
 

 

     

                                     ОДГОВОРИ НА БАРАЊА - ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

 

  Одговор на барање за поднесени кривични пријави  од РЦ за ГР, спречување обиди за криумчарење  мигранти , спречени обиди за незаконски  влез во РСМ и откриени КД трговија со луѓе и трговија со дете 01. 01. 2019-30.06.2019

 

  Одговор на барање за број на мажи и жени сопственици на возачка дозвола и возила од 2014 до 2018 за територијата на општина Охрид и РСМ

 

 

 Одговор на барање за број на регистрирани хибридни и електрични возила во 2018 година


 

 Одговор на барање за потпишани менаџерски договори со директор и заменик директор на УБК


 

 Одговор на барање за регистрирани КД и сторители против половата слобода и половиот морал за период од 2015 до 2017


 Одговор на барање за регистрирани кривични дела по чл_251 од Кривичниот законик во периодот 2006-08.2019.

 

 

  Одговор на барање податоци за регистрирани кривични дела против природата и животната средина во период од 2010 до 08.2019

 

 

Одговор на барање за ангажирани работници во МВР преку Агенции за привремени вработувања во календарската 2019 година