Видови сообраќајни незгоди во периодот 2001-2010 година

Во периодот 2001-2008 година бројот на соообраќајните незгоди бележи континуиран пораст, а во 2009 година по по долго врема е забележан тренд на намалување на сообраќајните незгоди кој продолжува и во 2010 година.

 

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ СО ЗАГИНАТИ ЛИЦА

87

144

105

133

123

130

147

155

149

134

СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ СО ПОВРЕДЕНИ ЛИЦА

1.213

1.484

1.821

1.854

2.698

3.183

3.890

4.248

4.204

4.089

ВКУПНО

1.300

1.628

1.926

1.987

2.821

3.313

4.037

4.403

4.353

4.223

 

Поврзани вести