Максимални брзини, употреба на светла и мобилен телефон на патиштата низ Европа

 

 

 

Држава

Најголеми дозволени брзини во Европа

 

Дозволена количина алкохол во крвта

(г/кг.)

 

Брза помош /

полиција

(телефони)

 

Употреба на светла дење

 

Користење на мобилен тел. додека се управува со мот. возило

 

На автопат

 

На пат рез. за мот.

возила

 

 

Вон нас. место

 

 

Во нас. место

Австрија

130 км/ч

100 км/ч

100 км/ч

50 км/ч

0.50

144  / 133

Мот. возила

Без зафат. на раце

Белгија

120 км/ч

90 км/ч

90 км/ч

50 км/ч

0.50

100 / 101

Мот. возила

Без зафат. на раце

Бугарија

120 км/ч

90 км/ч

90 км/ч

50 км/ч

0.50

150 / 166

Без обврска

Нема забрана

Данска

130 км/ч

90 км/ч

80 км/ч

50 км/ч

0.50

112 / 112

Сите возила

Без зафат. на раце

Чешка

130 км/ч

130 км/ч

90 км/ч

50 км/ч

0.00

155 / 158

Мот. возила

Без зафат. на раце

Финска

130 км/ч

100 км/ч

80 км/ч

50 км/ч

0.50

112 / 112

Сите возила

Нема забрана

Франција

130 км/ч

100 км/ч

90 км/ч

50 км/ч

0.50

15 / 17

Мот. возила

Без зафат. на раце

Грција

120 км/ч

110 км/ч

90 км/ч

50 км/ч

0.50

166 / 100

Без обврска

Без зафат. на раце

Хрватска

130 км/ч

110 км/ч

90 км/ч

50 км/ч

 0.50

94 / 92

Сите возила

Без зафат. на раце

Словенија

130 км/ч

110 км/ч

90 км/ч

50 км/ч

0.50

112 /113

Сите возила

Без зафат. на раце

Македонија

120 км/ч

100 км/ч

80 км/ч

60 км/ч

0.50

194 / 192

Сите возила

Без зафат. на раце

Ирска

112 км/ч

96 км/ч

96 км/ч

48 км/ч

0.80

112 / 999

Без обврска

Нема забрана

Италија

130 км/ч

90 км/ч

90 км/ч

50 км/ч

0.50

118 / 112

Надвор од нас.

и на автопат

Без зафат. на раце

Луксембург

130 км/ч

90 км/ч

90 км/ч

50 км/ч

0.50

112 / 113

Мот. возила

Нема забрана

Унгарија

130 км/ч

110 км/ч

90 км/ч

50 км/ч

0.00

104 / 107

Само надвор од населено место

Без зафат. на раце

Германија

130 км/ч

100 км/ч

100 км/ч

50 км/ч

0.50

110 / 110

Мот. возила

Без зафат. на раце

Холандија

120 км/ч

110 км/ч

80 км/ч

50 км/ч

0.50

112 / 112

Без обврска

Без зафат. на раце

Норвешка

90 км/ч

80 км/ч

80 км/ч

50 км/ч

0.20

113 / 112

Сите возила

Без зафат. на раце

Полска

130 км/ч

100 км/ч

90 км/ч

60 км/ч

0.20

999 / 997

Мот. возила

Без зафат. на раце

Португалија

120 км/ч

100 км/ч

90 км/ч

50 км/ч

0.50

112 / 112

Сите возила

Без зафат. на раце

Словачка

130 км/ч

90 км/ч

90 км/ч

60 км/ч

0.00

155 / 158

Мот. возила

Без зафат. на раце

Шпанија

120 км/ч

100 км/ч

90 км/ч

50 км/ч

0.50

092 / 092

Мот. возила

Нема забрана

Шведска

110 км/ч

110 км/ч

70 км/ч

50 км/ч

0.20

112 / 112

Сите возила

Нема забрана

Англија

112 км/ч

112 км/ч

96 км/ч

48 км/ч

0.80 (предлог за 0.50)

112 /999

Без обврска

Нема забрана

Швајцарија

130 км/ч

90 км/ч

90 км/ч

50 км/ч

0.50

144 / 117

Без обврска

Без зафат. на раце

Турција

130 км/ч

90 км/ч

90 км/ч

50 км/ч

За пат. воз. 0.50

112 / 155

Без обврска

Без зафат. на раце

Поврзани вести