Статистика за семејно насилство

 

 
 
 
 

Семејно насилство за период од јануари до март 2023 година

 

 Статистика за семејно насилство за период од 2017 -  2022 година

Статистика за семејно насилство за период од oктоври до декември 2022 година

 

Семејно насилство за период од јануари до март 2022 година

 

Семејно насилство за период од април до јуни 2022 година


Семејно насилство за период јули - септември 2022 година

Поврзани вести