ЗБИРНА АНАЛИЗА ЗА ВКУПНИОТ КРИМИНАЛ ПО ОБЛАСТИ И СЕКТОРИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 2010 ДО 2017 ГОДИНА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА.

Поврзани вести