Проценка на закани од сериозен и организиран криминал

 Националната проценка е изработена во рамки на проектот “Зајакнување на капацитетите за стратешка анализа и изработка на проценка на закани од сериозен и организиран криминал во Република Македонија,Србија и Црна Гора“. Оваа проценка претставува јавна верзија на Националната проценка на закани од сериозен и организиран криминал. За преглед на истата кликнете на сликата.

 

- Проценка на закани од сериозен и организиран криминал извештај за 2016

  - Serious and Organized Crime Threat Assessment Report for 2016 

 

 

 

  

 

 

НАПОМЕНА: ЗА ПРЕГЛЕД НА ДОКУМЕНТОТ ПОТРЕБНО Е ДА ИМАТЕ ИНСТАЛИРАНО FLASH АПЛИКАЦИЈА НА ВАШИОТ КОМПЈУТЕР ИЛИ ДА КОРИСТИТЕ GOOGLE CHROME ПРЕБАРУВАЧ! ЗА ПОЛЕСНО МЕНУВАЊЕ НА СТРАНИЦИТЕ МОЖЕ ДА ГИ КОРИСТИТЕ СТРЕЛКИТЕ НА ТАСТАТУРАТА. ЗА СИМНУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТОТ ВО PDF ФОРМАТ, КЛИКНЕТЕ НА ЛИНКОТ

Поврзани вести