Сектор за внатрешни работи – Куманово

Контакт телефон за СВР Куманово - 031-416-177,

Контакт телефон за ПС од ОН Куманово - 031 - 414-222,

Контакт телефон на ПС од ОН Крива Паланка - 031-375-157,

Контакт телефон на ПС од ОН Кратово - 031-481- 969,031-481-419, 

Началник на СВР Куманово - Стојанче Величковиќ


ПС од ОН Куманово

Командир на ПС од ОН - Игор Митевски

Заменик комадир на ПС од ОН - Весел Весели

Помошник командир за ЈРМ и превенција- Ивица Радевски


ПС од ОН Кратово

Командир на ПС од ОН - Горданчо Николов

Заменик командир на ПС од ОН - Робер Краљевски

Помошник командир за ЈРМ и превенција - Роберт Јаковски

Помошник командир за БПС и превенција - Јорданче Крстевски


ПС од ОН Крива Паланка

Командир на ПС од ОН -Дејан Маринковски

Заменик командир на ПС од ОН -Киро Николовски

Помошник командир за ЈРМ и превенција - Стојмир Стефановски

Помошник командир за БПС и превенција - Оливер Стојановски