Сектор за внатрешни работи – Штип

 

ПС-Штип

Тел. на ПС-032-393-466

                                                
ПС-Пробиштип

Тел. на ПС-032-483-007


ПС Кочани                                          
 

ПС-Свети Николе

Тел. на ПС-032-443611

                                              
ПС-Берово

Тел. на ПС-033-471-009

                                             
ПС-Делчево

Тел. на ПС-033-411-445


ПС-Виница

Тел. на ПС-033-363-122

                                                      
ПО-Пехчево 

Тел. на ПС-033-441-755
 

 

Началник на СВР Штип – Љупчо Трајковски

 

ПС од општа надлежност Штип

Командир на ПС од ОН– Драган Данев

Заменик командир на ПС од ОН – Ремзи Демиров

 

ПС од ОН Кочани

Командир на ПС од ОН– Горанчо Јакимовски

Заменик командир во ПС од ОН– Александар Темелков

Помошник командир за јавен ред и мир и превенција – Момчило Хаџи Паунов

Помошник командир за БПС и превенција – Горанчо Димитров

 

ПС од ОН Пробиштип

Командир на ПС од ОН– Панче Јованов

Заменик командир во ПС од ОН– Ненад Јовановски

Помошник командир за јавен ред и мир и превенција – Наташа Ангелова

Помошник командир за БПС и превенција – Грујо Василев

 

ПС од ОН Виница

Командир на ПС од ОН– Љупчо Петров

Заменик командир во ПС од ОН – Ефтим Атанасов

Помошник командир за јавен ред и мир и превенција – Валентина Пешова

Помошник командир за БПС и превенција – Васко Ѓоргиев

 

ПС од ОН Свети Николе

Командир на ПС од ОН –  Данче Бошков

Заменик командир во ПС од ОН - Горан Колев

Помошник командир за јавен ред и мир и превенција – Илија Бетувски

Помошник командир за БПС и превенција – Антонио Мицев

 

ПС од ОН Берово

 Командир на ПС од ОН –  Бранко Мазгански

 Заменик командир во ПС од ОН - Гоце Шишовски

 Помошник командир за јавен ред и мир и превенција – Васко Мамучевски

 Помошник командир за БПС и превенција – Митко Каламадевски

 

ПС од ОН Делчево

 Командир на ПС од ОН –  Стојан Димитровски

 Заменик командир во ПС од ОН - Далибор Ангеловски

 Помошник командир за јавен ред и мир и превенција – Виолета Илиевска

 Помошник командир за БПС и превенција – Звонко Васев