18 март 2017

Акција за сузбивање организирана криминална нарко-група

Министерството за внатрешни работи спроведува оперативна акција за сузбивање на организирана криминална група која на национално ниво се занимавала со препродажба на различни видови наркотици. По завршување на акцијата јавноста ќе биде детално информирана.