09 јануари 2017

Министерот д-р Агим Нухиу го посети Прифатниот транзитен центар за бегалци во Табановце

Министерот за внатрешни работи д-р Агим Нухиу денес (09.01) го посети Прифатниот транзитен центар за бегалци во Табановце во кој се сместени седумдесетина мигранти претежно од Блискиот Исток.

Притоа, министерот Нухиу беше информиран од страна на надлежните во Центарот, за актуелните тековни состојби како во работата на истиот  така и во врска со мигрантите сместени во овој објект. Истовремено, министерот Нухиу на децата бегалци во Центарот им подели пакетчиња – храна и играчки.

 

Today (9th of  January) the Minister of Interior Agim Nuhiu, Ph.D., visited the Tabanovce Reception Transit Center for Refugees, accommodating around seventy migrants, mostly coming from the Middle East.

During this visit, Minister Nuhiu was informed by relevant persons in the Centre about the current state of affairs in relation with the Centre’s operations, as well as in relation with the migrants accommodated in the facility. At the same time, Minister Nuhiu gave away gifts (sweets and toys) to the children staying in the Centre.


Ministri i punëve të brendshme D-r Agim Nuhiu, sot me datë 09 janar 2017, e vizitoi Qendrën tranzitore për strehim të refugjatëve në Tabanoc, ku janë të vendosur rreth 70 migrantë nga Lindja e Afërt.

Gjatë vizitës, Ministri Nuhiu ishte i informuar nga ana e personave kompetent për  situatën aktuale, si për punën e Qendrës ashtu edhe në lidhje me migrantët e vendosur në këtë objekt. Njëherit, Ministri Nuhiu shpërndau dhurata-ushqim dhe lodra- për fëmijët refugjatë të vendosur në këtë Qendër.