12 јули 2015

Дисциплински мерки за 14 вработени во МВР

Во текот на минатата недела, по спроведена дисциплинска постапка, донесени се 14 решени ја против 14 вработен и во Министерството поради сторени повреди во работењето, согласно одредбите од член 206 став 1 точки  2,  и 4, член 207 став 1 точка 1, 4, 8 и 15, и член 208 став 1 точки  3, 10 и 20 од Колективниот договор на МВР. Притоа, на 13 вработен и изречена им е мерка  – „парична казна ”, и на еден вработен , мерка - “запирање на постапката “ ,   а станува збор за:

Главен дежурен во ПС ОН Битола, СВР Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (пренел погрешна информација без да ја провери, при што биле пропуштени возила на патен правец за кој имало забрана);

Полицаец во ПС ОН Прилеп, СВР Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (бил под дејство на алкохол);

Дежурен полицаец во ПС ОН Делчево, СВР Штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (гледал телевизија додека бил на работа);

Дежурен во ПС ОН Делчево, СВР Штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (го напуштил работното место);

Помошник дежурен во ПС ОН Делчево, СВР Штип, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (спиел додека бил на работа);

Полицаец во дежурна служба во ПС ОН Струмица, СВР Струмица, изречена и е мерка „запирање на постапката“(застареност);

Помошник дежурен во ПО-Ропотово, СВР-Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (не извршил увид во папката за судски наредби и пропуштил да ги даде судските наредби на полициските службеници, и го напуштил работното место без да го извести непосредниот старешина);

Раководител на смена во ПС за ОДГ-Крива Паланка, РЦ за ГР-Север, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (Бил затекнат како спие во текот на работното време во канцеларија која ја заклучил);

Полицаец ПС од ОН Велес, СВР Велес, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (погрешно составил службена белешка за обавен разговор со лице кое било починато);

Полицаец ПС од ОН Радовиш, СВР Струмица, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (не презел дејствија за лишување лице од слобода);

Полицаец ПС од ОН Радовиш, СВР Струмица, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (не презел дејствија за лишување лице од слобода);

Полицаец ПС од ОН Радовиш, СВР Струмица, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за еден месец (не презел дејствија за лишување лице од слобода);

Виш инспектор за општ криминалитет - Отсек за општ криминалитет, СВР Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за шест месеци (пушел за време на работа во канцеларија);

Полицаец ПС од ОН Битола, СВР Битола, изречена му е мерка „парична казна“ во висина од 15% од месечната плата за три месеци (учествувал во тепачка во  кафе бар);