Потраги

 • img

  Сефери Наим

  СЕФЕРИ НАИМ т.Евзија род.04.02.1972 год. Во Куманово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Куманово, за сторено к.д.„Злоупотреба на службената положба и овластување“ по чл. 353 од КЗ на РМ за издржување казна затвор од 15 години.

 • img

  Бислими Мајдин

  БИСЛИМИ МАЈДИН т.Сабит род.25.05.1978 год. во с.Копаница-Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Фалсификување исправа“ по чл. 378 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 4 години.

 • img

  Шерифи Бесим

  ШЕРИФИ БЕСИМ т.Митат род.20.05.1974 год. во с.Копаница-Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Убиство“ по чл. 123 од КЗ на РМ.
   

 • img

  Мустафа Фаредин

  МУСТАФА ФАРЕДИН т. Бејзат род.21.04.1969 год. воСкопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурози“ по чл. 215 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 15 години.
   

 • img

  Речи Африм

  РЕЧИ АФРИМ т. Кемаил род.29.05.1979 год. во Скопје каде и живее.Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурози“ по чл. 215 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.
   

 • img

  Реџеп Фатон

  РЕЏЕП ФАТОН т.Асан род.04.01.1991 год.во Р.Германија а живее во Скопје. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Тешка кражба“ по чл. 236 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

 • img

  Николоски Жарко

  НИКОЛОСКИ ЖАРКО т.Милосав род.15.12.1969 год. во Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1, за сторено к.д.„Разбојништво“ по чл. 237 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 13 години.

 • img

  Ајрули Авни

  АЈРУЛИ АВНИ т.Асан род.02.06.1973 год. во с.Руница-Липково а живее во Куманово. Се бара по наредба на Основен Суд Куманово, за сторено к.д.„Убиство“ по чл. 123 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 12 години.

 • img

  Донев Гоце

  ДОНЕВ ГОЦЕ т.Драги род.30.05.1986 год. во Штип каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Штип, за сторено к.д.„Обид за убиство“ по чл. 123 вв.член 19 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 12 години.

 • img

  Љика Неџбедин

  ЉИКА НЕЏБЕДИН т.Аљи род.11.08.1979 год. во Тетово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд Тетово, за сторено к.д.„Убиство“ по чл. 123 од КЗ на РМ, за издржување казна затвор од 12 години.

 • img

  Африм Исмаиловиќ

  Африм Исмаиловиќ роден 1980 во Скопје, се бара врз основа на наредба на Oсновниот суд Скопје I, за сторено кривично дело “Тероризам” предвидено по член 394 од Кривичен закон на Република Македонија, во врска со петкратното грозоморно убиство кај Смиљковското езеро. На истиот му е изречена мерка притвор во траење од 30 дена.

   

 • img

  Алил Демири

  Алил Демири роден 1985 год во Скопје, се бара врз основа на наредба на Oсновниот суд Скопје I, за сторено кривично дело “Тероризам” предвидено по член 394 од Кривичен закон на Република Македонија, во врска со петкратното грозоморно убиство кај Смиљковското езеро. На истиот му е изречена мерка притвор во траење од 30 дена.

 • img

  Хисени Џељадин

  ХИСЕНИ ЏЕЉАДИН т.Даут род.13.03.1972 год. во с.Лојане,Куманово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Куманово за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна доживотен затвор.

   

 • img

  Бајрами Башким

  БАЈРАМИ БАШКИМ т.Исен род.10.05.1979 год.Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Скопје I за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 20 години.

   

 • img

  Јусуф Фуат

  ЈУСУФ ФУАТ т.Нухи род.02.07.1979 год во Скопје каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Скопје I за сторено К.Д.,,Разбојништво,, по чл.237 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.

 • img

  Љика Рамадан

  ЉИКА РАМАДАН т.Сами род.08.01.1982 год во Тетово каде и живее. Се бара по наредба на Основен Суд-Тетово  за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.

 • img

  Трајковски Петар

  ТРАЈКОВСКИ ПЕТАР т.Јовче род.28.06.1947 год во с.Никодин-Прилеп а живее во Кочани. Се бара по наредба на Основен Суд-Кочани  за сторено К.Д.,,Полов напад врз дете,, по чл.188 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 15 години.

 • img

  Јусуф Суад

  ЈУСУФ СУАД т.Нухи род.01.08.1972 год во Скопје каде и живее.Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ во време траење од 15 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 9 години.

 • img

  Ристески Бобан

  РИСТЕСКИ БОБАН т.Киро род.03.03.1979 год во Прилеп каде и живее. Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Тешка кражба,, по чл.236 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 7 години.

 • img

  Ѓурчиноски Гоце

  ЃУРЧИНОСКИ ГОЦЕ т.Ѓурчин род.07.10.1974 год во с.Кукуречани-Битола каде и живее. Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Тешка кражба,, по чл.236 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 6 години.

   

 • img

  Живковиќ Оливер

  ЖИВКОВИЌ ОЛИВЕР т.Стојан род.29.06.1984 год во Скопје каде и живее.Се бара по наредба на КПУ затвор Идризово,заради бегство од затвор, каде издржувал казна затвор за сторено К.Д.,,Убиство,, по чл.123 од КЗ на РМ во време траење од 14 години. Именуваниот треба да ја доиздржи казната затвор во времетрање од 5 години.

   

 • img

  Митров Тони

  Се бара по наредба на Основен суд Гевгелија за сторено кривично дело „Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанци и прекурози“ по чл.215 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 5 години и по наредба на Основен суд Гевгелија за сторено кривично дело „Бегство на лице лишено од слобода“ по чл. 371 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор од 3 години.

 • img

  Маневски Киро

  Се бара по наредба на Основен суд Битола за сторено кривично дело „Силување“ по чл.186

 • img

  Зимери Енвер

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје I за сторено кривично дело „Убиство“ по чл.123 од КЗ на РМ за издржување на казна затвор во траење од 14 години и 6 месеци; по наредба на Основен суд Скопје I за сторено кривично дело „Предизвикување општа опасност“ по чл.288 од КЗ на РМ за издржување казна затвор во траење од 4 години и по наредба на Основен суд Скопје I за сторено кривично дело „Разбојништво“ по чл.237 од КЗ на РМ.

 • img

  Бејтула Амет

  Се бара по наредба на Основен Суд Тетово за сторено кривично дело „Земање заложници“ по чл.421 од КЗ за издржување на казна затвор од 10 години.

 • img

  Петровски Душан

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 2 за сторено кривично дело »Убиство« по член 123 од КЗ на РМ, за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 12 (дванаесет) години.

 • img

  Стојанов Марјан

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 2 за сторено кривично дело »Убиство« по член 123 од КЗ на РМ, за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 12 (дванаесет) години.

 • img

  Сенков Благој

  Се бара по наредба на Основен Суд Велес за сторено кривично дело »Кражби« по член 155 од КЗ на РМ,за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 15 (петнаесет) години.

 • img

  Даравелски Драган

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје за сторено кривично дело “злоупотреба на службена положба и овластување” по член 353 КЗ на РМ.

 • img

  Арифи Дилавер

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје за сторено кривично дело »убиство«по член 123 од КЗ на РМ.

 • img

  Мурати Зија

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 27.02.2002 година за кривично дело по член 418 (засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос) од КЗ на РМ.

 • img

  Чаиљи Хисни

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 27.02.2002 година за кривично дело по член 418 (засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос) од КЗ на РМ.

 • img

  Љутвији Реџеп

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 27.02.2002 година за кривично дело по член 418 (засновање ропски однос и превоз на лица во ропски однос) од КЗ на РМ.

 • img

  Ибраими Сабедин

  I СЕ БАРА ПО НАРЕДБА:1.Основен суд Куманово од 14.04.2000 година за кривично дело по член 123 (убиство) од КЗ на РМ.

 • img

  Боцевски Ацо

  БОЦЕВСКИ АЦО викан “Циган”. Се бара по наредба на Основен суд Скопје І од 30.06.1998 година за издржување казна затвор во траење од 15 години за извршено кривично дело по член 123 (убиство) од КЗ на РМ.

 • img

  Бајрамовски Хамди

  БАЈРАМОВСКИ ХАМДИ викан »КОМАНДАНТ БРЕЗА«. Се бара по наредба од Основен суд Скопје –ІІ од 21.09.2003 година за сторено кривично дело по чл.237 од КЗ на РМ и други кривични дела.

 • img

  Бајрам Ерсан

  Се бара по наредби на КПУ – Затвор Охрид заради бегство од затворот, каде издржувал казна затвор за сторено кривично дело »Разбојништво« по член 237 од КЗ на РМ во времетраење од 10 години. Именованиот треба да ја доиздржи казната затвор во времетраење од уште 7 (седум) години.

 • img

  Зариќ Александар

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје 1 за сторено кривично дело »Тешки Кражби« по член 236 од КЗ на РМ , за кое дело му е изречена казна затвор во времетраење од 10(десет) години.

 • img

  Алили Адем

  АЛИЛИ АДЕМ викан »ТУЧИ«. СЕ БАРА ПО НАРЕДБА на Основен суд Куманово од 30.05.2001 година година за кривично дело по член 123 (убиство) од КЗ на РМ.

 • img

  Пајазити Ремзи

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје - 1 за сторено кривично дело “тешка кражба” по член 236 од КЗ на РМ, за кое има изречено мерка – казна затвор во траење од 4 години и 6 месеци.

 • img

  Курти Бесим

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје – 1 за сторено кривично дело “тешка кражба” по член 236 од КЗ на РМ, за кое има изречено мерка – казна затвор во траење од 5 години и 6 месеци.

 • img

  Андоновски Мирослав

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје – 2 за сторено кривично дело “силување” по член 94 од КЗ на РМ и “родосквернавење” по член 112 од КЗ на РМ,за кое има изречено мерка – казна затвор во траење од 6 години и 4 месеци.

 • img

  Алија Реџаи

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје 2 за сторено кривично дело „Неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги , психотропни супстанци и прекурози“ по чл.215 од КЗ за издржување на казна затвор од 12 години .

 • img

  Георгиевски Георги

  Се бара по наредба на КПУ – затвор Идризово поради бекство од истиот каде издржувал казна затвор од 15 години за сторени кривилни дела „Тешки кражби“ по чл.236 од КЗ , издржал казна затвор од 7 години и 3 месеци а за доиздржување има казна затвор од 7 години и 9 месеци.

 • img

  Нухиу Вехап

  Се бара по наредба на Основен Суд Гостивар за сторено кривично дело „ Убиство во обид“ по чл.123 вв со чл 19 од КЗ за издржување на казна затвор од 3 години .

 • img

  Богуќанин Ќемал

  Се бара по наредба на Основен суд Велес за сторени кривични дела „Тешки кражби“ по чл.236 од КЗ за издржување на казна затвор во траење од 7 години.

 • img

  Шабани Садик

  Се бара по наредба на Основен суд Скопје 2 за сторени кривични дела „ Тешки кражби“ по чл.236 од КЗ за издржување на казна затвор од 10 години

 • img

  Лабовски Иљо

  Се бара по наредба на Основен суд Струга за сторено кривилно дело „Измама“ по чл.247 од КЗ за издржување на казна затвор од 7 години.

 • img

  Зверотиќ Неџад

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје , поради поради сторено кривично дело „Разбојничка Кражба“ по член 238 од КЗ за што е осуден на казна затвор во траење од 5 години.

 • img

  Сириниќи Африм

  Се бара по наредба на Основен Суд Скопје , поради поради сторено кривично дело „Тешки Кражби“ по член 236 од КЗ за што е осуден на казна затвор во траење од 7 години.

 • img

  Имеровски Фатих

  Се бара по наредба на Основен Суд Битола , поради сторено кривично дело „Убиство” по член 123 од КЗ , за што е осуден на казна затвор во траење од 10 години.

 • img

  Демири Халим

  Се бара по наредба на КПУ затвор „Идризово”-Скопје, поради бегство од КПУ затвор „Идризово”, каде одлежувал казна затвор во траење од 13 години за сторено кривично дело „Убиство” по член 123 од КЗ. Преостанатиот дел од неиздржаната казна изнесува 4 години.

 • img

  Амети Ресул

  Се бара по наредба на Основен Суд Ресен , поради сторено кривично дело „Убиство” по член 37 од КЗМ за што е осуден на казна затвор во траење од 12 години.