Изгубено културно наследство

 • img

  Исус Христос, 1б, истата од 1а само од другата страна

   Исус Христос, 1б, истата од 1а само од другата страна

 • img

  Вознесение на Илија

   Вознесение на Илија

 • img

  св. Димитриј

  св. Димитриј

 • img

  св. Јован Крстител

  св. Јован Крстител

 • img

  Исус Христос, 1а

  Исус Христос, 1а

 • img

  Двери

  Двери

 • img

  Богородица со Христос

  Богородица со Христос

 • img

  Богородица со Христос, од друга страна на дрвото

  Богородица со Христос, од друга страна на дрвото – иконата

 • img

  Богородица со Христос и двајца светители

  Богородица со Христос и двајца светители

 • img

  Св. Архангел Михаил, северна врата

  Св. Архангел Михаил, северна врата

 • img

  Воведение на пресвета Богородица

  Воведение на пресвета Богородица

 • img

  св. Петар и Павле

  св. Петар и Павле